Rättsligt ställningstagande angående situationen i Gaza - RS/091/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-12-17
Dokumentnr:
45997
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående situationen i Gaza - RS/091/2021,
2021-12-17
 

Ämnesord:

Återvändande, Barn, Lagstiftning, Säkerhet, Resvägar, Gaza, Utlänningslag, Skyddsbehov, Humanitär situation, Palestina, Myndighetsskydd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer