Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare från Afghanistan - RS/089/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-11-30
Dokumentnr:
45964
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare från Afghanistan - RS/089/2021,
2021-11-30
 

Ämnesord:

Verkställighet, Lagstiftning, Säkerhet, Afghanistan, Verkställighetshinder, Utlänningslag, Skyddsbehov, Myndighetsskydd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer