Rättsligt ställningstagande. Verkställigheter av personer av tigreansk etnicitet till Etiopien - RS/088/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur 
en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. 
De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-11-16
Dokumentnr:
45949
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Verkställigheter av personer av tigreansk etnicitet till Etiopien - RS/088/2021,
2021-11-16
 

Ämnesord:

Verkställighet, Etiopien, Lagstiftning, Etniska grupper, Verkställighetshinder, Utlänningslag, Tigray, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer