Rättsligt ställningstagande. Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå - RS/018/2020 (version 3.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur 
en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Detta rättsliga ställningstagande ersätter version 2.0 som fastställdes 2021-07-23.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-10-08
Dokumentnr:
45852
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå - RS/018/2020 (version 3.0),
2021-10-08
 

Ämnesord:

Praxis, Utbildning, Uppehållstillstånd, Studenter, Utlänningslag, Tillfällig lag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer