Rättsligt ställningstagande. Afghanska medborgares möjligheter att skaffa pass - RS/087/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur 
en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-10-11
Dokumentnr:
45851
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Afghanska medborgares möjligheter att skaffa pass - RS/087/2021,
2021-10-11
 

Ämnesord:

Praxis, Pass, Afghanistan, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer