Rättsligt ställningstagande. Kravet på välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid - RS/080/2021 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Detta rättsliga ställningstagande ersätter version 1.0 som fastställdes 2021-07-20.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-09-23
Dokumentnr:
45812
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Kravet på välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid - RS/080/2021 (version 2.0),
2021-09-23
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer