Rättsligt ställningstagande. Särskilda krav för att beviljas permanent uppehållstillstånd - RS/084/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-07-20
Dokumentnr:
45711
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Särskilda krav för att beviljas permanent uppehållstillstånd - RS/084/2021,
2021-07-20
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer