Rättsligt ställningstagande. Kravet på välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid - RS/080/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-07-20
Dokumentnr:
45707
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Kravet på välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid - RS/080/2021,
2021-07-20
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer