Rättsligt ställningstagande. Verkställigheter till Afghanistan - RS/078/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-07-16
Dokumentnr:
45704
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Verkställigheter till Afghanistan - RS/078/2021,
2021-07-16
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Afghanistan, Afghaner, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer