Rättsligt ställningstagande. Prövning av ansökningar om internationellt skydd m.m. för medborgare i Turkiet - RS/012/2020 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-06-30
Dokumentnr:
45670
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Prövning av ansökningar om internationellt skydd m.m. för medborgare i Turkiet - RS/012/2020 (version 2.0),
2021-06-30
 

Ämnesord:

Kristna, PKK, Politisk aktivitet, Turkiet, Praxis, Barn, Kurder, Medborgarskap, Politisk opposition, Tortyr, Kvinnor, Etniska grupper, Religiösa grupper, Hemvist, Journalister, Sur place, Aleviter, HBTQ, Myndighetsskydd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer