Rättsligt ställningstagande. Situationen i Darfur, Sudan - RS/077/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-06-28
Dokumentnr:
45658
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Situationen i Darfur, Sudan - RS/077/2021,
2021-06-28
 

Ämnesord:

Barn, Säkerhet, Kvinnor, Etniska grupper, Internflyktingar, Resvägar, Darfur, Myndighetsskydd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer