Rättsligt ställningstagande. Säkerhetssituationen i Jemen - RS/076/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat SR 56/2016 som därmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2021-06-09
Dokumentnr:
45616
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Säkerhetssituationen i Jemen - RS/076/2021,
2021-06-09
 

Ämnesord:

Asylskäl, Praxis, Säkerhet, Tortyr, Internflyktingar, Jemen, Dödsstraff, Skyddsbehov, Jemeniter, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer