Rättsligt ställningstagande. Säkerhetssituationen i Irak - RS/073/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur 
en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. 
De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat SR 34/2019 som därmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-05-31
Dokumentnr:
45588
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Säkerhetssituationen i Irak - RS/073/2021,
2021-05-31
 

Ämnesord:

Praxis, Säkerhet, Tortyr, Irak, Dödsstraff, Skyddsbehov, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer