Rättsligt ställningstagande. Säkerhetssituationen i Somalia - RS/072/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur 
en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. 
De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat SR 27/2019 som därmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-05-31
Dokumentnr:
45587
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Säkerhetssituationen i Somalia - RS/072/2021,
2021-05-31
 

Ämnesord:

Praxis, Medborgarskap, Säkerhet, Klaner, Somalia, Internflyktingar, Hemvist, Skyddsbehov, Inre väpnad konflikt, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Skyddsskäl