Rättsligt ställningstagande. Verkställigheter till Gaza - RS/070/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur 
en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. 
De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-05-12
Dokumentnr:
45513
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Verkställigheter till Gaza - RS/070/2021,
2021-05-12
 

Ämnesord:

Verkställighet, Gaza, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer