Kammarrätten i Jönköpings avgörande från den 11 februari 2021 i mål nr 3080-20

Dom om statlig ersättning för vård i annat hem än barnets eget enligt socialtjänstlagen vid missbruk och socialt nedbrytande beteende.

Bakgrund
Stockholms kommun överklagade Förvaltningsrätten i Linköpings dom att avslå kommunens överklagande i ett ärende gällande ersättning för faktiska kostnader enligt 9 § förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättnings­förordningen) för vård enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453)(SoL) av ett ensamkommande barn.

Kammarrätten i Jönköping
Kammarrätten i Jönköping ändrade den 11 mars 2021 i mål nr 1805 – 1807-20 förvaltningsrättens dom och beviljade kommunen ersättning.

Kammarrätten konstaterade att den aktuella personen hade ett omfattande missbruk av flera beroendeframkallande medel under sökt ersättningsperiod. Han hade lämnat positiva tester för bland annat tramadol, amfetamin, LSD och ecstasy. Det fanns även uppgifter om att han har avvikit från sitt boende under flera dagar och då rört sig i kretsar där narkotika förekommer. Därutöver saknade han under det aktuella kvartalet fungerande skolgång och fritidssysselsättning.

Kammarrätten anser att kommunen hade gjort sannolikt att personen hade ett sådant missbruk och socialt nedbrytande beteende under den aktuella perioden att kommunen hade rätt till ersättning.Kammarrätten biföll därmed överklagandet.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Kammarrätter
Beslutsdatum:
2021-02-11
Dokumentnr:
45499
 
Referens:
Migrationsverket, Kammarrätter,
Kammarrätten i Jönköpings avgörande från den 11 februari 2021 i mål nr 3080-20,
2021-02-11
 

Ämnesord:

Praxis

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Ensamkommande barn, Asyl, Asylersättningsförordningen, Faktiska kostnader, Lag om vård av unga, Missbruk, Socialtjänstlagen, Statlig ersättning, Socialt nedbrytande beteende, Vård i annat hem än barnets eget

Tema:
Statlig ersättning

Underkategori:
LVU/SoL-vård