Kammarrätten i Sundsvalls avgörande från den 24 mars 2021 i mål nr 1805-1807-20

Dom om statlig ersättning för extraordinära utbildnings­kostnader för lokalkostnader för inhyrning av moduler.

Bakgrund
Migrationsverket överklagade Förvaltningsrätten i Umeås dom att bevilja Härnösands kommun ersättning enligt 5 § förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen) för lokalkostnader för inhyrning av moduler under höstterminen 2017 och vår- och höstterminen 2018.

Kammarrätten i Sundsvall
Kammarrätten i Sundsvall ändrade den 24 mars 2021 i mål nr 1805 – 1807-20 förvaltningsrättens dom och fastställde Migrationsverket beslut.

Kammarrätten konstaterade att kommunen för de nu aktuella perioderna inte hade visat att det hade funnits ett fortsatt behov av ytterligare skollokaler.

Vad kommunen anförde om att det saknades andra möjligheter för att lösa situationen under år 2016 än genom att teckna ett treårigt avtal om lokalmoduler föranledde ingen annan bedömning enligt rätten. Kommunen är därför inte berättigad till ersättning för extraordinära kostnader för aktuella perioderna. Kammarrätten biföll därmed överklagandet.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Kammarrätter
Beslutsdatum:
2021-03-24
Dokumentnr:
45497
 
Referens:
Migrationsverket, Kammarrätter,
Kammarrätten i Sundsvalls avgörande från den 24 mars 2021 i mål nr 1805-1807-20,
2021-03-24
 

Ämnesord:

Praxis

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Asyl, Asylersättningsförordningen, Avtal, Extra och extraordinära utbildningskostnader, Statlig ersättning, Skollagen, Skolkostnader

Tema:
Statlig ersättning

Underkategori:
Skolkostnader