Rättsligt ställningstagande. Avvisning av ansökan om uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 b § utlänningslagen - RS/065/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 44/2018 som fastställdes 2018-12-06.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-04-23
Dokumentnr:
45478
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Avvisning av ansökan om uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 b § utlänningslagen - RS/065/2021 ,
2021-04-23
 

Ämnesord:

Första asylland, Praxis, Avvisning, Omedelbar verkställighet, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Tredjeland, Utlänningslag, Tillfällig lag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer