Rättsligt ställningstagande. Bedömningen av syriska pass - RS/064/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 03/2016 som fastställdes 2016-02-01.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-04-23
Dokumentnr:
45476
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Bedömningen av syriska pass - RS/064/2021 ,
2021-04-23
 

Ämnesord:

Praxis, Dokument, Pass, Syrien, Falska dokument, Identitetshandlingar, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer