Rättsligt ställningstagande. Överväganden ska göras när det gäller bestämmande av längden på ett återreseförbud - RS/057/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 14/2020 som fastställdes 2020-03-27.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-04-19
Dokumentnr:
45464
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Överväganden ska göras när det gäller bestämmande av längden på ett återreseförbud - RS/057/2021 ,
2021-04-19
 

Ämnesord:

Praxis, Återreseförbud, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer