Rättsligt ställningstagande. Bedömningen av vissa jemenitiska pass - RS/056/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 09/2020 som fastställdes 2020-03-23. 

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-04-19
Dokumentnr:
45462
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Bedömningen av vissa jemenitiska pass - RS/056/2021 ,
2021-04-19
 

Ämnesord:

Pass, Jemen, Resehandlingar, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer