Rättsligt ställningstagande. Förutsättningarna för att återkalla en skyddsstatusförklaring - RS/054/2021 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 19/2018 som fastställdes 2018-05-18.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-07-20
Dokumentnr:
45458
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Förutsättningarna för att återkalla en skyddsstatusförklaring - RS/054/2021 (version 2.0),
2021-07-20
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Återkallelse av flyktingförklaring, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer