Rättsligt ställningstagande. Bedömningen av så kallade Q-pass - RS/053/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 21/2017 som fastställdes 2017-05-30.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-04-19
Dokumentnr:
45456
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Bedömningen av så kallade Q-pass - RS/053/2021 ,
2021-04-19
 

Ämnesord:

Praxis, Pass, Resehandlingar, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer