Rättsligt ställningstagande. Uppehållstillstånd för fristadskonstnärer - RS/059/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 15/2018 som fastställdes 2018-04-09.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-04-20
Dokumentnr:
45451
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Uppehållstillstånd för fristadskonstnärer - RS/059/2021 ,
2021-04-20
 

Ämnesord:

Praxis, Anknytning, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Anknytning till make/maka/sambo, Utlänningslag, Arbetstillstånd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Försörjningskrav