Rättsligt ställningstagande. Förlängning av ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd när det finns ett gällande lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning - RS/050/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR/15/2020 som fastställdes 2020-03-27.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-04-08
Dokumentnr:
45400
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Förlängning av ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd när det finns ett gällande lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning - RS/050/2021 ,
2021-04-08
 

Ämnesord:

Utvisning, Praxis, Avvisning, Tidsbegränsat uppehållstillstånd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer