Rättsligt ställningstagande. Praktiska verkställighetshinder m.m. - RS/048/2021 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Denna version ersätter tidigare version SR 10/2020 som fastställdes 2020-03-27.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-07-16
Dokumentnr:
45389
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Praktiska verkställighetshinder m.m. - RS/048/2021 (version 2.0),
2021-07-16
 

Ämnesord:

Verkställighet, Praxis, Lagstiftning, Verkställighetshinder, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer