Rättsligt ställningstagande. Hantering av ansökningar om uppehållstillstånd på flera grunder och ansökningar om uppehållstillstånd som görs av en person som redan har uppehållstillstånd - RS/046/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Denna version ersätter tidigare version SR 01/2020 som fastställdes 2020-01-21.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-03-31
Dokumentnr:
45387
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Hantering av ansökningar om uppehållstillstånd på flera grunder och ansökningar om uppehållstillstånd som görs av en person som redan har uppehållstillstånd - RS/046/2021,
2021-03-31
 

Ämnesord:

Permanent uppehållstillstånd, Praxis, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Utlänningslag, Tillfälligt uppehållstillstånd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer