Rättsligt ställningstagande. Tillämpning av 12 kap. 18 - 19 §§ utlänningslagen då Migrationsverket beslutat att avvisa ansökan om asyl enligt 5 kap. 1 b § samma lag - RS/045/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Denna version ersätter tidigare version SR 24/2019 som fastställdes 2019-08-30.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-03-31
Dokumentnr:
45386
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Tillämpning av 12 kap. 18 - 19 §§ utlänningslagen då Migrationsverket beslutat att avvisa ansökan om asyl enligt 5 kap. 1 b § samma lag - RS/045/2021,
2021-03-31
 

Ämnesord:

Praxis, Avvisning, Lagstiftning, Utlänningslag, Asylprocessen, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer