Rättslig kommentar. Eritreanska anknytningsärenden och möjligheten att få handlingar från hemlandets myndigheter - RK/004/2021

Rättsliga kommentarer utgör Migrationsverkets uttalanden om hur 
ett domstolsavgörande bör tolkas. De är styrande för myndighetens 
medarbetare och beslutas av chefen för rättsavdelningen. 
 
Denna version ersätter tidigare version SR 17/2018 som fastställdes 2018-04-24.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-03-23
Dokumentnr:
45360
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar. Eritreanska anknytningsärenden och möjligheten att få handlingar från hemlandets myndigheter - RK/004/2021 ,
2021-03-23
 

Ämnesord:

Praxis, Eritrea, Pass, Anknytning, Ambassader, Familjeåterförening, Illegal utresa, Främlingspass, Beviskrav, Identitetshandlingar, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer