Rättsligt ställningstagande. Kravet på klarlagd identitet och pass i ärenden om uppehållstillstånd - RS/037/2021 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 20/2019 som fastställdes 2019-06-27.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-07-20
Dokumentnr:
45347
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Kravet på klarlagd identitet och pass i ärenden om uppehållstillstånd - RS/037/2021 (version 2.0),
2021-07-20
 

Ämnesord:

Praxis, Pass, Anknytning, Barn, Uppehållstillstånd, Identitetshandlingar, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer