Rättslig kommentar angående konsekvenserna av EU-domstolens dom C-165/16, Lounes - RK/003/2021

Rättsliga kommentarer utgör Migrationsverkets uttalanden om hur ett domstolsavgörande bör tolkas. De är styrande för myndighetens medarbetare och beslutas av chefen för rättsavdelningen. 
 
Denna version ersätter tidigare version SR 04/2020 som fastställdes 2020-01-30.
 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-02-25
Dokumentnr:
45294
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar angående konsekvenserna av EU-domstolens dom C-165/16, Lounes - RK/003/2021,
2021-02-25
 

Ämnesord:

Praxis, EU-medborgare, EES-medborgare, Uppehållsrätt, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Rörlighetsdirektivet