Rättsligt ställningstagande. Ansökan om uppehållstillstånd från en EES-medborgare, en medborgare i Schweiz eller en person som är varaktigt bosatt i annan EU-stat, eller deras familjemedlemmar, när det finns ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning - RS/018/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 25/2017 som fastställdes 2017-06-13.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-02-25
Dokumentnr:
45292
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Ansökan om uppehållstillstånd från en EES-medborgare, en medborgare i Schweiz eller en person som är varaktigt bosatt i annan EU-stat, eller deras familjemedlemmar, när det finns ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning - RS/018/2021 ,
2021-02-25
 

Ämnesord:

Verkställighet, Praxis, Lagstiftning, Verkställighetshinder, Rörelsefrihet, Schengen, Utlänningslag, EU-medborgare, EES-medborgare, Uppehållsrätt, Varaktigt bosatta, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer