Rättsligt ställningstagande. Ansökan om uppehållstillstånd vid anknytning till en anhörig med uppehållsrätt - RS/016/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version SR 44/2017 som fastställdes 2017-12-28.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-02-25
Dokumentnr:
45290
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Ansökan om uppehållstillstånd vid anknytning till en anhörig med uppehållsrätt - RS/016/2021,
2021-02-25
 

Ämnesord:

Praxis, Anknytning, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Anhöriga, Utlänningslag, EU-medborgare, Uppehållsrätt, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Rörlighetsdirektivet