Rättslig kommentar.Bedömning av barns ärenden i ljuset av Migrationsöverdomstolens avgörande i mål UM 2944-20 (MIG 2020:24) - RK/002/2021

Rättsliga kommentarer utgör Migrationsverkets uttalanden om hur ett domstolsavgörande bör tolkas. De är styrande för myndighetens medarbetare och beslutas av chefen för rättsavdelningen 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-02-24
Dokumentnr:
45283
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar.Bedömning av barns ärenden i ljuset av Migrationsöverdomstolens avgörande i mål UM 2944-20 (MIG 2020:24) - RK/002/2021 ,
2021-02-24
 

Ämnesord:

Praxis, Barn, Barnets bästa, Utlänningslag, Tillfällig lag, Barnkonventionen, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer