Rättsligt ställningstagande. Beräkning av sammanlagd tillståndstid för arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 a § andra stycket utlänningslagen (2005:716) - RS/011/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Denna version ersätter version SR 02/2020 som fastställdes 2020-01-23.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-02-19
Dokumentnr:
45277
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Beräkning av sammanlagd tillståndstid för arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 a § andra stycket utlänningslagen (2005:716) - RS/011/2021,
2021-02-19
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Arbetstillstånd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer