Rättsligt ställningstagande angående Prövning av säkerhetsärenden med anledning - RS/010/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Denna version ersätter version SR 05/2019 som fastställdes 2019-02-08.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-02-19
Dokumentnr:
45276
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående Prövning av säkerhetsärenden med anledning - RS/010/2021,
2021-02-19
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Säkerhetsärenden, Praxisgrundande beslut, Rättsligt ställningstagande