Rättsligt ställningstagande. Möjligheten att tillämpa 5 kap. 15 a § utlänningslagen i de fall en prövning har gjorts med stöd av 12 kap. 19 § tredje stycket utlänningslagen - RS/008/2021 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Denna version ersätter version SR 37/2017 som fastställdes 2017-11-20.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-07-20
Dokumentnr:
45274
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Möjligheten att tillämpa 5 kap. 15 a § utlänningslagen i de fall en prövning har gjorts med stöd av 12 kap. 19 § tredje stycket utlänningslagen - RS/008/2021 (version 2.0),
2021-07-20
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Arbetskraftsinvandring, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Ny prövning