Rättsligt ställningstagande. Möjligheten att tillämpa 5 kap. 15 a § utlänningslagen i de fall en prövning har gjorts med stöd av 12 kap. 19 § tredje stycket utlänningslagen - RS/008/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Denna version ersätter version SR 37/2017 som fastställdes 2017-11-20.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-02-19
Dokumentnr:
45274
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Möjligheten att tillämpa 5 kap. 15 a § utlänningslagen i de fall en prövning har gjorts med stöd av 12 kap. 19 § tredje stycket utlänningslagen - RS/008/2021,
2021-02-19
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Arbetskraftsinvandring, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Ny prövning