Rättsligt ställningstagande. Bedömning av om den lön, inklusive eventuella förmåner, som erbjuds för en anställning är tillräcklig för att uppfylla kravet i 6 kap. 2 § utlänningslagen - RS/007/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Denna version ersätter version SR 52/2016 som fastställdes 2016-09-26.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-02-19
Dokumentnr:
45273
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Bedömning av om den lön, inklusive eventuella förmåner, som erbjuds för en anställning är tillräcklig för att uppfylla kravet i 6 kap. 2 § utlänningslagen - RS/007/2021,
2021-02-19
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Arbetstillstånd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Försörjningskrav