Rättsligt ställningstagande. Överklagandeproceduren i Dublinförordningen och i svensk rätt - RS/003/2021

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version  SR 01/2018 som fastställdes 2018-01-18.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-02-16
Dokumentnr:
45247
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Överklagandeproceduren i Dublinförordningen och i svensk rätt - RS/003/2021 ,
2021-02-16
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Överklagande, Utlänningslag, Dublinförordningen, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Inhibition, Överföring