Sammanfattning av EU-domstolens dom den 14 januari 2021 i mål C-441/19

EU-domstolen gör följande tolkning av artikel 6.1 återvändandedirektivet (2008/115/EG jämförd med artikel 5 a och artikel 24.2 i EU-stadgan: Innan en medlemsstat fattar ett beslut om återvändande av ett ensamkommande barn ska den göra en allmän och fördjupad bedömning av det barnets situation och då ta vederbörlig hänsyn till barnets bästa. Medlemsstaten ska försäkra sig om att det finns ett lämpligt mottagande för det aktuella barnet i mottagarlandet.

En medlemsstat får inte göra åtskillnad mellan ensamkommande barn enbart utifrån deras ålder i syfte att kontrollera om det finns ett lämpligt mottagande i mottagarlandet.

Efter ett beslut om återvändande av ett ensamkommande barn och efter att i enlighet med artikel 10.2 i återvändandedirektivet ha försäkrat sig om att barnet kommer att överlämnas till en familjemedlem, en utsedd förmyndare eller en lämplig mottagningsenhet i mottagarlandet, får medlemsstaten inte  underlåta att avlägsna barnet till dess att det fyller 18 år.

 

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
EU-domstolen
Beslutsdatum:
2021-01-14
Dokumentnr:
45241
 
Referens:
Migrationsverket, EU-domstolen,
Sammanfattning av EU-domstolens dom den 14 januari 2021 i mål C-441/19 ,
2021-01-14
 

Ämnesord:

Praxis, Internationella avgöranden

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Verkställighet, Återvändandedirektivet, Barn, Barnets bästa, EU-domstolen, Internationella avgöranden, Återvändande, Situation i hemlandet, Praktiskt verkställighetshinder, Ensamkommande barn

Tema:
Synnerligen ömmande omständigheter

Underkategori:
Barn

Tema:
Verkställighetshinder

Underkategori:
Praktiskt verkställighetshinder