Rättsligt ställningstagande. Prövningen av skyddsbehov för personer från Syrien - RS/022/2020 (version 3.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter tidigare version med samma beteckning som fastställdes 2020-11-25.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-07-20
Dokumentnr:
45216
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Prövningen av skyddsbehov för personer från Syrien - RS/022/2020 (version 3.0),
2021-07-20
 

Ämnesord:

Praxis, Syrien, Lagstiftning, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer