Independence of the justice system and access to justice in the Bolivarian Republic of Venezuela, including for violations of economic and social rights, and the situation of human rights in the Arco Minero del Orinoco region

Rapport som bl.a. behandlar rättsväsendets oberoende i Venezuela. Rapporten behandlar vidare förhållandena inom gruvnäringen i området Arco Minero del Orinoco och kopplingarna mellan gruvdrift och organiserad brottslighet.

Extern länk:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
UN Human Rights Council
Upphovsdat:
2020-09-29
Dokumentnr:
45201
 
Referens:
UN Human Rights Council,
Independence of the justice system and access to justice in the Bolivarian Republic of Venezuela, including for violations of economic and social rights, and the situation of human rights in the Arco Minero del Orinoco region,
2020-09-29
 

Ämnesord:

Tortyr, Rättssäkerhet, Domstolar, Försvinnanden, Levnadsförhållanden, Kvinnor, Fängelser, Kriminalitet, Rättsväsen, Korruption, Venezuela, Säkerhetsstyrkor, Straffrihet, Militärdomstolar, Arbetsförhållanden, Medborgerliga rättigheter, Människohandel, Urbefolkningar