Rättsligt ställningstagande angående prövningen av skyddsbehov för personer från Syrien - RS/022/2020

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-11-25
Dokumentnr:
44992
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående prövningen av skyddsbehov för personer från Syrien - RS/022/2020,
2020-11-25
 

Ämnesord:

Praxis, Syrien, Lagstiftning, Utlänningslag, Rättsligt ställningstagande