Rättsligt ställningstagande. kvalitetskrav på offentliga biträden - RS/021/2020

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas
av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-11-17
Dokumentnr:
44984
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. kvalitetskrav på offentliga biträden - RS/021/2020,
2020-11-17
 

Ämnesord:

Praxis, Utbildning, Offentligt biträde, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer