Rättsligt ställningstagande. Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå - RS/018/2020 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Detta rättsliga ställningstagande ersätter tidigare meddelat SR 40/2018.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-07-23
Dokumentnr:
44965
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå - RS/018/2020 (version 2.0),
2021-07-23
 

Ämnesord:

Praxis, Utbildning, Uppehållstillstånd, Studenter, Utlänningslag, Tillfällig lag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer