Rättsligt ställningstagande. Prövningen av rätten till permanent uppehållstillstånd enligt 17§ tillfälliga lagen - RS/017/2020

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Detta rättsliga ställningstagande ersätter tidigare meddelat SR 19/2017.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-11-06
Dokumentnr:
44964
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Prövningen av rätten till permanent uppehållstillstånd enligt 17§ tillfälliga lagen - RS/017/2020,
2020-11-06
 

Ämnesord:

Permanent uppehållstillstånd, Praxis, Anhöriga, Tillfällig lag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Försörjningskrav, Bevisvärde