Rättsligt ställningstagande. Prövning av rätten till permanent uppehållstillstånd enligt 5 § gymnasielagen - RS/017/2020 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Detta rättsliga ställningstagande ersätter tidigare meddelat SR 19/2017.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-07-23
Dokumentnr:
44964
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Prövning av rätten till permanent uppehållstillstånd enligt 5 § gymnasielagen - RS/017/2020 (version 2.0),
2021-07-23
 

Ämnesord:

Permanent uppehållstillstånd, Praxis, Anhöriga, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Försörjningskrav, Bevisvärde