Rättslig kommentar angående barns ålder i ärenden om familjeåterförening - RK/002/2020

Rättsliga kommentarer utgör Migrationsverkets uttalanden om hur ett domstolsavgörande bör tolkas. De är styrande för myndighetens medarbetare och beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-10-29
Dokumentnr:
44955
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar angående barns ålder i ärenden om familjeåterförening - RK/002/2020,
2020-10-29
 

Ämnesord:

Praxis, Barn, Lagstiftning, Familjeåterförening, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, EU-domstolen