Rättsligt ställningstagande. Förlängning av uppehålls- och arbetstillstånd samt permanent uppehållstillstånd efter uppehållstillstånd för arbete i fyra år - RS/005/2020 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat SR 38/2018 som därmed har upphävts genom beslut av rättschefen.

Denna version ersätter tidigare version med samma beteckning som fastställdes 2020-06-04.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-07-20
Dokumentnr:
44951
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Förlängning av uppehålls- och arbetstillstånd samt permanent uppehållstillstånd efter uppehållstillstånd för arbete i fyra år - RS/005/2020 (version 2.0),
2021-07-20
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Arbetstillstånd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer