Rättsligt ställningstagande. Säkerhetssituationen i vissa delar av Demokratiska republiken Kongo (DRK)- RS/016/2020

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat SR 35/2016 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-10-15
Dokumentnr:
44904
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Säkerhetssituationen i vissa delar av Demokratiska republiken Kongo (DRK)- RS/016/2020,
2020-10-15
 

Ämnesord:

Återvändande, Barn, Säkerhet, Politisk opposition, Kvinnor, Etniska grupper, Internflyktingar, Dem. Rep. Kongo, Journalister, Resvägar, Myndighetsskydd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer