Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Belarus om återtagande

Avtalet är publicerat i Europeiska unionens officiella tidning, L 181/3, den 9 juni 2020. Avtalet trädde i kraft 1 juli 2020. Bilaga: AGREEMENT between the European Union and the Republic of Belarus on readmission

Huvuddokument:

Bilaga:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
European Union. EU
Upphovsdat:
2020-06-09
Dokumentnr:
44707
 
Referens:
European Union. EU,
Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Belarus om återtagande,
2020-06-09
 

Ämnesord:

Återtagande, Avtal, EU, Återtagandeavtal, Statslösa, Tredjelandsmedborgare, Transiteringar, Belarus